Vejledning til brug af Varemærke Cost Benefit Guiden

Varemærke Cost Benefit Guiden er bygget op omkring en række spørgsmål, som bruges til at give dig et overblik over ansøgningsforløb og omkostninger, når du vil registrere dit varemærke.

I guiden skal du tage stilling til følgende:

  • Vil jeg starte med en dansk ansøgning?
  • Ønsker jeg mit varemærke registreret i EU?
  • Ønsker jeg mit varemærke registreret i lande uden for EU?

På baggrund af dine svar bliver du guidet frem til den eller de ansøgningsveje, der kan være relevante for dig. Er du i tvivl om din varemærkestrategi, er det en god idé at henvende dig til en professionel rådgiver, inden du går i gang med at ansøge om en varemærkeregistrering.

Ansøgningsvejen, der umiddelbart er mest relevant for dig, vil blive synliggjort via en tidslinje i kalkulatoren. På denne tidslinje kan du se, hvilke omkostninger der er forbundet med at få en varemærkeregistrering, samt hvornår disse skal afholdes i ansøgningsprocessen.

Ved at klikke på ansøgningsvejens overskrift, kan du læse yderligere omkring den valgte ansøgningsvej. Du kan desuden klikke på de enkelte bokse i ansøgningsvejen og læse nærmere om de forskellige trin i ansøgningsprocessen.

Ud fra dine valg giver Varemærke Cost Benefit Guiden dig et estimeret skøn over, hvilke omkostninger du kan forvente for at få en varemærkeregistrering.

Det skal understreges, at omkostningerne er baseret på en simpel varemærkeansøgning med 3 klasser og alene er et estimat. Den estimerede totalomkostning skal derfor på ingen måde sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at registrere dit varemærke.