Hvorfor registrere dit varemærke?

Et godt varemærke kan være et af de væsentligste aktiver for en virksomhed eller produkt.
Dit varemærke er vigtigt, fordi det gør kunderne i stand til at skelne mellem dig og dine konkurrenter. Er varemærket tilpas originalt, vil det tilmed også gøre det nemmere for kunderne at huske, at det var fra din virksomhed, de sidste gang fik leveret en god ydelse eller vare fra.

Varemærket er kernen i den måde, forbrugeren kender og genkender din virksomhed. Værdien af mærket afhænger derfor også af, at du beskytter mærket, så andre - især dine konkurrenter - ikke bruger et identisk eller lignende varemærke for de samme produkter og serviceydelser, og dermed gør forbrugerne forvirrede.

Ibrugtagelse af varemærke
I princippet kan der erhverves en varemærkeret på én dag, f.eks. hvis de mærkede varer markedsføres og samtidig annonceres i dagspressen. Mærket skal dog bruges på en sådan måde, at kendskabet til mærket er mere end blot et lokalt kendskab. I sådanne tilfælde vil der være tale om et ibrugtaget varemærke.

Prioritetsspørgsmålet, dvs. fra hvilken dato dit varemærke opnår beskyttelse fra, vil for ibrugtagne varemærker ofte volde vanskeligheder. Det skyldes navnlig, at man sjældent gemmer salgsmateriale, fakturaer og lign., der er blot få år gamle. Hertil kommer, at det tilgængelige materiale ofte ikke viser den nødvendige sammenhæng mellem mærket, de varer, det er brugt for, og tidspunktet for brugen. Det kan derfor være en fordel at registrere dit varemærke for at kunne dokumentere din ret.

Registrering af varemærke
Med et registreret varemærke står du bedre end med et ibrugtaget varemærke, hvis der er andre virksomheder, der med eller mod deres vidende kopierer dit navn eller logo til sig selv eller deres produkter. På den måde kan du lettere bevare den integritet og signalværdi, der ligger i navnet eller logoet.

Hvad kan du bruge et registreret varemærke til?

Med et varemærke kan du forhindre andre i at bruge det samme eller et lignende kendetegn inden for din branche. Med en registrering af dit varemærke har du retten på din side, da det i givet fald vil være en evt. krænker, der skal bevise sin ret i forhold til din registrering. Krænkeren skal således kunne fremlægge dokumentation for at have brugt varemærket længere end dig og for hvilke varer eller services vedkommende har brugt det for. Med en varemærkeregistrering sikrer du dig med andre ord, at det image og goodwill, som du opbygger omkring din virksomhed, er bedre beskyttet, end hvis du ikke havde haft en registrering.

Husk dog, at registreringen giver dig en eneret til varemærket, men det er ikke en markedsføringstilladelse. Der kan gælde særlige regler om markedsføring inden for din branche, eksempelvis inden for lægemiddelindustrien. Sådanne regler skal du naturligvis også være opmærksom på.