Ansøgningsveje og systemer

Hvilke muligheder har jeg for at ansøge?
Mange danske virksomheder starter med at indlevere en dansk varemærkeansøgning, men du har også mulighed for at indlevere en varemærkeansøgning til det europæiske kontor for varemærker og design, EUIPO, hos WIPO, der er det internationale kontor for varemærkeregistreringer samt hos de enkelte nationale varemærkekontorer i verden.

Varemærke Cost Benefit Guiden tager udgangspunkt i 5 ansøgningsveje. De 5 ansøgningsveje er opstillet på baggrund af de muligheder, som danske virksomheder primært anvender, når de ønsker at registrere deres varemærker. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvilken ansøgningsvej, der er relevant for dig og din virksomhed - evt. i samråd med en privat rådgiver.

Du kan læse mere om de 5 ansøgningsveje her.