Varemærke Cost Benefit Guide

Varemærke Cost Benefit Guiden
Med denne hjemmeside og den tilhørende kalkulator kan du få et indtryk af de omkostninger, der er forbundet med at registrere et varemærke, og de fordele det kan give. Du får også et overblik over de mulige veje, du kan gå, når du ønsker at registrere et varemærke.

Det skal bemærkes, at guiden kun er tænkt som en forenklet oversigt over omkostninger og fordele ved at registrere et varemærke. De omkostninger, som er indikeret i guiden, skal derfor udelukkende ses som vejledende.

Prisen for en varemærkeregistrering er betinget af mange faktorer. Den er f.eks. afhængig af, om du er repræsenteret ved en rådgiver, og hvor mange klasser du ønsker dit varemærke registreret i.

Halvdelen af de danske ansøgninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen modtager, er repræsenteret ved en rådgiver, hvorimod den anden halvdel klarer ansøgningen selv. Statistikker viser desuden, at ved udenlandske ansøgninger er størstedelen repræsenteret ved en rådgiver.

Varemærke Cost Benefit Guiden giver derfor både et indblik i gebyrerne, som myndighederne skal have i forbindelse med en registrering og et estimat over de omkostninger, der yderligere kan tilkomme i forbindelse med udgifter til rådgivere mm.