Vejledning til brug af Patent Cost Benefit Guiden

Patent Cost Benefit Guiden er bygget op omkring en række spørgsmål, som bruges til at give dig et overblik over ansøgningsforløb og omkostninger, når du skal patentere en idé.

I guiden skal du tage stilling til følgende:

  • Vil jeg starte med en dansk ansøgning?
  • I hvilke lande vil jeg patentere?
  • Har Danmark indgået PPH-aftaler med nogle af de lande, og ønsker du at gøre brug af disse aftaler?

På baggrund af dine svar bliver du guidet frem til den eller de ansøgningsveje, der kan være relevante for dig.

Ansøgningsvejen(e) vil blive synliggjort via en tidslinje, hvor du kan se, hvilke omkostninger der er forbundet med at få et patent, samt hvornår disse skal afholdes i ansøgningsprocessen. Du vil også få et overblik over, hvilke muligheder, der er ved den valgte ansøgningsvej.

Ved at klikke på ansøgningsvejens overskrift, kan du læse yderligere omkring den valgte ansøgningsvej. Du kan desuden klikke på boksene i ansøgningsvejene og læse nærmere om de forskellige trin i ansøgningsprocessen.

Ud fra dine valg giver Patent Cost Benefit Guiden dig et skøn over, hvilke omkostninger du kan forvente for at få patent i de valgte lande.