Simulering af patent forløb

Vejledning til brug af kalkulator

1. Angiv om din patentansøgning skal startes i Danmark og patentet gælde i Danmark? 3. Angiv hvor mange lande uden for EPO patentet skal gælde i.
2. Angiv hvor mange lande i EPO patentet skal gælde i.

Se og vælg lande

4. Angiv hvor mange af følgende PPH-lande USA, Japan, Singapore, England, Korea, Rusland, Australien, Canada, Spanien, Portugal, Norge, Finland, Nordisk Patent Institut, Sverige, Israel, Ungarn, Island, Tyskland, Østrig og Estland - der indgår i punkt 3.

Læs mere om PPH aftaler

Ansøgningsforløb

De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over gebyrer, udgifter, rådgivning, oversættelser mv. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav, når du er repræsenteret ved en patentrådgiver. Den estimerede totalomkostning skal på ingen måde sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at patentere din opfindelse.


Mulige forløb ud fra valgte kriterier

 
1
2
3
4
5
3.1
5.1

DK → National ansøgning (NA)

Ønsker du at opnå patent i Danmark og nogle få andre lande herudover, kan du indlevere en dansk patentansøgning. Herefter har du, fra datoen for indlevering, 12 måneder til at indlevere patentansøgninger i de øvrige lande.

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af dansk patentansøgning

Indlevering af en dansk patentansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Du kan desuden vælge at indlevere din ansøgning på dansk eller engelsk. Vælger du at indlevere ansøgningen på engelsk, vil det spare dig for at oversætte din ansøgning, hvis du senere ønsker at videreføre din ansøgning i det europæiske- eller det internationale patentsystem.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Tilpasning af patentansøgning

Når du har indleveret din danske patentansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen, som står for den tekniske sagsbehandling. Herefter vil Patent- og Varemærkestyrelsen skrive til dig om evt. tilretning af din ansøgning med henblik på, at den kan godkendes.

×

Indlevering af nationale patentansøgninger i andre lande

Inden 12 måneder efter indleveringen af den danske ansøgning skal du indlevere patentansøgninger i de øvrige lande, hvor du ønsker at opnå patentbeskyttelse. Inden for disse første 12 måneder har du nemlig ret til at kræve prioritet fra den danske ansøgning, dvs. at de udenlandske ansøgninger, hvad angår nyhed, betragtes indleveret samtidig med den danske.

×

Tilpasning af den danske patentansøgning

Du skal nu svare på det brev, som du modtog fra din sagsbehandler (se evt. "Tilpasning af patentansøgning"), og rette ansøgningen til. Herefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.

×

Tilpasning af nationale patentansøgninger i andre lande

Ligesom der ved den danske ansøgning kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen, kan dette også være tilfældet i de udenlandske ansøgninger.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Hvis din patentansøgning bliver godkendt, får du besked om, at patentet kan meddeles. Du skal desuden løbende (fra indleveringsdagen) betale årsgebyrer. Årsgebyrerne forfalder til betaling en gang om året i den måned, hvor ansøgningen blev indleveret. Alle gebyrer betales forud, men gebyret for de to første år skal dog først betales sammen med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

DK → Europæisk patentansøgning (EP)

Ønsker du at få patent i en række europæiske lande, kan du starte med at indlevere en ansøgning i Danmark og herefter videreføre den som europæisk ansøgning hos EPO inden for 12 måneder.

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af dansk patentansøgning

Indlevering af en dansk patentansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Du kan desuden vælge at indlevere din ansøgning på dansk eller engelsk. Vælger du at indlevere ansøgningen på engelsk, vil det spare dig for at oversætte din ansøgning, hvis du senere ønsker at videreføre din ansøgning i det europæiske- eller det internationale patentsystem.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Evt. tilpasning af patentansøgning

Når du har indleveret din danske patentansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen, som står for den tekniske sagsbehandling. Herefter vil Patent- og Varemærkestyrelsen skrive til dig om evt. tilretning af din ansøgning med henblik på, at den kan godkendes.

×

Indlevering af europæisk patentansøgning

Når du indleverer en europæisk patentansøgning, forhåndsdesigneres alle de 38 tilsluttede lande.

×

Betaling af gebyrer

Du skal betale gebyrer for prøvning hos EPO samt et designeringsgebyr for de 38 tilsluttede lande. Extensionsgebyret er et designeringsgebyr til en række stater udenfor EPO, som anerkender EPO's sagsbehandling, og som du derfor kan designere.

×

Behandling af godkendelse af europæisk ansøgning

EPO undersøger om opfindelsen er patenterbar og behandler ansøgningen færdig. Dette betyder, at du får enslydende patenter i alle lande.

×

Validering og oversættelse af europæisk patent

Denne omkostning dækker udgifter til oversættelser og validering i de lande, som du ønsker at patentet skal gælde i.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Hvis din patentansøgning bliver godkendt, får du besked om at patentet kan meddeles. Du skal desuden løbende (fra indleveringsdagen) betale årsgebyrer. Årsgebyrerne forfalder til betaling en gang om året i den måned, hvor ansøgningen blev indleveret. Alle gebyrer betales forud, men gebyret for de to første år skal dog først betales sammen med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år. Årsafgifterne for EP-ansøgningen starter fra og med 3. afgiftsår, regnet fra indleveringsdatoen.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

DK → International ansøgning (PCT) → EP, NA, NA

Ønsker du at få patent på din opfindelse i mange lande, herunder uden for Europa, kan du starte med at indlevere en ansøgning i Danmark, og herefter videreføre den som en PCT-ansøgning inden for 12 måneder. PCT-ansøgningen skal efterfølgende videreføres som nationale ansøgninger eller som EP-ansøgning.

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af dansk patentansøgning

Indlevering af en dansk patentansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Du kan desuden vælge at indlevere din ansøgning på dansk eller engelsk. Vælger du at indlevere ansøgningen på engelsk, vil det spare dig for at oversætte din ansøgning, hvis du senere ønsker at videreføre din ansøgning i det europæiske- eller det internationale patentsystem.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Evt. tilpasning af patentansøgning

Når du har indleveret din danske patentansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen, som står for den tekniske sagsbehandling. Herefter vil Patent- og Varemærkestyrelsen skrive til dig om evt. tilretning af din ansøgning med henblik på, at den kan godkendes.

×

Indlevering af PCT-ansøgning

Når du indleverer en patentansøgning til PCT, forhåndsdesigneres alle de 142 tilsluttede lande.

×

Nyhedsundersøgelse og patenterbarhedsvurdering

Udgifterne dækker den korrespondance, der er mellem PCT myndigheden og din rådgiver omkring patenterbarhedsprøvning.

×

Evt. tilpasning af PCT-ansøgning

PCT-myndigheden foretager en undersøgelse af, om opfindelsen er ny og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik og laver en vurdering af, om din opfindelse er patenterbar. Når ansøgningen er patenterbarhedsvurderet og kan videreføres, vil der være korrespondance mellem myndigheden og din rådgiver omkring f.eks. tilpasning af krav.

×

Videreførelse af PCT-ansøgning via EPO

19 måneder efter indleveringen af PCT-ansøgningen, dvs. 31 måneder efter indleveringen af den danske ansøgning, skal du videreføre din patentansøgning til den europæiske patentmyndighed, EPO.

×

Videreførelse af PCT-ansøgning uden for EPO

19 måneder efter indleveringen af PCT-ansøgningen, dvs. 31 måneder efter indleveringen af den danske ansøgning, skal du videreføre din patentansøgning i de lande, hvor du ønsker at opnå beskyttelse af din opfindelse.

×

Behandling/udstedelse i nationale lande

Lige som der ved den danske ansøgning kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen, kan dette også være tilfældet i de udenlandske ansøgninger.

×

Behandling/udstedelse i EPO

Lige som der ved den danske ansøgning kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen, kan dette også være tilfældet i EP-ansøgningen.

×

Validering og oversættelse af europæisk patent

Denne omkostning dækker udgifter til oversættelser og validering i de lande, som du ønsker at patentet skal gælde i.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Hvis din patentansøgning bliver godkendt, får du besked om at patentet kan meddeles. Du skal desuden løbende (fra indleveringsdagen) betale årsgebyrer. Årsgebyrerne forfalder til betaling en gang om året i den måned, hvor ansøgningen blev indleveret. Alle gebyrer betales forud, men gebyret for de to første år skal dog først betales sammen med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år. Årsafgifterne for EP-ansøgningen starter fra og med 3. afgiftsår, regnet fra indleveringsdatoen.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Europæisk patentansøgning (EP)

Ønsker du at få patent i en række europæiske lande, har du mulighed for at indlevere en europæisk patentansøgning direkte til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af europæisk patentansøgning

Når du indleverer en europæisk patentansøgning, forhåndsdesigneres alle de 38 tilsluttede lande.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Betaling af gebyrer

Du skal betale gebyrer for prøvning hos EPO samt et designeringsgebyr for de 38 tilsluttede lande. Extensionsgebyret er et designeringsgebyr til en række stater udenfor EPO, som anerkender EPO's sagsbehandling, og som du derfor kan designere.

×

Evt. behandling og godkendelse af europæisk ansøgning

EPO undersøger, om opfindelsen kan patenteres og behandler ansøgningen færdig. Dette betyder, at du får enslydende patenter i alle lande. Når patentet er patenterbarhedsprøvet, vil der typisk være lidt korrespondance mellem myndigheden og din rådgiver omkring f.eks. tilpasning af krav.

×

Validering og oversættelse af europæisk patent

Denne omkostning dækker udgifter til oversættelser og validering i de lande, som du ønsker, at patentet skal gælde i.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Når du har fået udstedt patent i de forskellige lande, skal der betales løbende årsafgifter for at holde patentet i live.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

International ansøgning (PCT) → EP, NA, NA

Ønsker du at opnå patent i mange lande, har du mulighed for at indlevere en international ansøgning (PCT) direkte til en international patentmyndighed. Denne ansøgning skal efterfølgende videreføres som nationale ansøgninger eller som en europæisk ansøgning (EP).

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af PCT-ansøgning

Når du indleverer en patentansøgning til PCT, forhåndsdesigneres alle de 142 tilsluttede lande.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Nyhedsundersøgelse og patentbarhedsvurdering

Udgifterne dækker den korrespondance, der er mellem PCT myndigheden og din rådgiver omkring patenterbarhedsprøvning.

×

Evt. tilpasning af PCT-ansøgning

Når ansøgningen er patenterbarhedsvurderet og kan videreføres, vil der være korrespondance mellem myndigheden og din rådgiver omkring f.eks. tilpasning af krav.

×

Videreførelse af PCT-ansøgning via EPO

31 måneder efter indleveringen af PCT-ansøgningen skal du videreføre din patentansøgning som en europæisk ansøgning til den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

×

Videreførelse af PCT-ansøgning udenfor Europa

31 måneder efter indleveringen af PCT-ansøgningen skal du videreføre din patentansøgning i de lande uden for Europa, hvor du ønsker at opnå beskyttelse af din opfindelse.

×

Behandling/udstedelse i nationale lande

Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningerne inden disse udstedes.

×

Behandling/udstedelse i EPO

Lige som der ved den danske ansøgning kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen, kan dette også være tilfældet i EP-ansøgningen.

×

Validering og oversættelse af europæisk patent

Denne omkostning dækker udgifter til oversættelser og validering i de europæiske lande, som du ønsker at patentet skal gælde i.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Når du har fået udstedt patent i de forskellige lande, skal der betales løbende årsafgifter for at holde patentet i live.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

DK → International ansøgning (PCT) → NA, NA

Ønsker du at få patent på din opfindelse i mange lande uden for Europa, kan du starte med at indlevere en ansøgning i Danmark, og herefter videreføre den som en PCT-ansøgning inden for 12 måneder. PCT-ansøgningen skal efterfølgende videreføres som nationale ansøgninger.

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af dansk patentansøgning

Indlevering af en dansk patentansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Du kan desuden vælge at indlevere din ansøgning på dansk eller engelsk. Vælger du at indlevere ansøgningen på engelsk, vil det spare dig for at oversætte din ansøgning, hvis du senere ønsker at videreføre din ansøgning i det europæiske- eller det internationale patentsystem.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Evt. tilpasning af patentansøgning

Når du har indleveret din danske patentansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen, som står for den tekniske sagsbehandling. Herefter vil Patent- og Varemærkestyrelsen skrive til dig om evt. tilretning af din ansøgning med henblik på, at den kan godkendes.

×

Indlevering af PCT-ansøgning

Når du indleverer en patentansøgning til PCT, forhåndsdesigneres alle de 142 tilsluttede lande.

×

Nyhedsundersøgelse og patenterbarhedsvurdering

Udgifterne dækker den korrespondance, der er mellem PCT myndigheden og din rådgiver omkring patenterbarhedsprøvning.

×

Evt. tilpasning af PCT-ansøgning

PCT-myndigheden foretager en undersøgelse af, om opfindelsen er ny og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik og laver en vurdering af, om din opfindelse er patenterbar. Når ansøgningen er patenterbarhedsvurderet og kan videreføres, vil der være korrespondance mellem myndigheden og din rådgiver omkring f.eks. tilpasning af krav.

×

Videreførelse af PCT-ansøgning uden for EPO

19 måneder efter indleveringen af PCT-ansøgningen, dvs. 31 måneder efter indleveringen af den danske ansøgning, skal du videreføre din patentansøgning i de lande, hvor du ønsker at opnå beskyttelse af din opfindelse.

×

Behandling/udstedelse i nationale lande

Lige som der ved den danske ansøgning kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen, kan dette også være tilfældet i de udenlandske ansøgninger.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Hvis din patentansøgning bliver godkendt, får du besked om at patentet kan meddeles. Du skal desuden løbende (fra indleveringsdagen) betale årsgebyrer. Årsgebyrerne forfalder til betaling en gang om året i den måned, hvor ansøgningen blev indleveret. Alle gebyrer betales forud, men gebyret for de to første år skal dog først betales sammen med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år. Årsafgifterne for EP-ansøgningen starter fra og med 3. afgiftsår, regnet fra indleveringsdatoen.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

International ansøgning (PCT) → NA, NA

Ønsker du at opnå patent i mange lande, har du mulighed for at indlevere en international ansøgning (PCT) direkte til en international patentmyndighed. Denne ansøgning skal efterfølgende videreføres som nationale ansøgninger eller som en europæisk ansøgning (EP).

×
Est. totalomkostning (ekskl. årsgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer (dog ikke årsgebyrer), udgifter til rådgivning, oversættelser mm. for en simpel ansøgning inden for det mekaniske område på 15 sider med 10 krav.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om patent. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Årsgebyrer
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret resultat for årsgebyrerne ved de valgte lande det første år. For at holde dit patent i live, skal du betale et årligt gebyr. Du skal være opmærksom på, at de fleste lande opererer med stigende årsgebyrer, jo længere du beholder patentet.×

Indlevering af PCT-ansøgning

Når du indleverer en patentansøgning til PCT, forhåndsdesigneres alle de 142 tilsluttede lande.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

 • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
 • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadende for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
 • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
 • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
 • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.
×

Nyhedsundersøgelse og patentbarhedsvurdering

Udgifterne dækker den korrespondance, der er mellem PCT myndigheden og din rådgiver omkring patenterbarhedsprøvning.

×

Evt. tilpasning af PCT-ansøgning

Når ansøgningen er patenterbarhedsvurderet og kan videreføres, vil der være korrespondance mellem myndigheden og din rådgiver omkring f.eks. tilpasning af krav.

×

Videreførelse af PCT-ansøgning udenfor Europa

31 måneder efter indleveringen af PCT-ansøgningen skal du videreføre din patentansøgning i de lande uden for Europa, hvor du ønsker at opnå beskyttelse af din opfindelse.

×

Behandling/udstedelse i nationale lande

Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningerne inden disse udstedes.

×

Publiceringsgebyr

I forbindelse med patentmeddelelsen skal der betales et publiceringsgebyr.

Fordele efter udstedelses af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×

Årsafgifter

Når du har fået udstedt patent i de forskellige lande, skal der betales løbende årsafgifter for at holde patentet i live.

Fordele efter udstedelse af patent:

 • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
 • Selvom du ikke anvender patentet, kan det være, at det er et salgsaktiv. Patentet kan muligvis give dig licensindtægter, hvilket kan være en lukrativ måde at øge indtjeningen på din idé.
×
Beregningsgrundlag
Totalomkostningen udregnes som summen af priser og gebyrer, som angivet på tidslinien. Dog indgår årsgebyrer til patentmyndigheder ikke i totalomkostningerne.

Nogle af omkostningerne angivet på tidslinjen varierer med det valgte antal lande. Beregningen tager ikke højde for rabatter og sparrede omkostninger ved fx genbrug af allerede udarbejdet materiale, og resultatet vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Jo flere lande du vælger, des større usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at du konsulterer en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at patentere din opfindelse.

Eksempel på beregning:
Valg:
• Ansøgningen starter i Danmark
• 2 lande i EPO
• 1 land uden for EPO
• 0 PPH-lande

Est. totalomkostning:
(1) Indlevering af dansk ansøgning 60.000 kr.
+ (2) Tilpasning af patentansøgning 10.-20.000 kr.
+ (3) Indlevering af nationale patentansøgninger 25.-30.000 kr. x 3 lande
+ (4) Tilpasning af dansk ansøgning 5.000 kr.
+ (5) Tilpasning af nationale ansøgninger 30.000 kr. x 3 lande
+ (6) Publiceringsgebyr 1.500 kr. x 4 lande (inkl. DK)
= 246.000 – 271.000 kr.

Årsgebyrer:
(7) Årsafgifter 3.000 kr. x 4 lande (inkl. DK)
= 12.000 kr.
×

EPO-lande

Nedenstående er de lande, som er tiltrådt EPK, og dermed de lande, som i dette værktøj omtales EPO-lande. Klik de lande af, som du ønsker at ansøge om patent i.

Albanien
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Makedonien (FYROM)
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Monaco
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

Herudover anerkender Bosnien Herzegovina og Montenegro ansøgninger fra EPO.

×