Introduktion til Patent Cost Benefit Guide

Når du og din virksomhed overvejer at patentere jeres teknologier, registrere jeres varemærker eller design er omkostninger blandt de væsentligste overvejelser, der skal gøres. Med denne hjemmeside og de tilhørende kalkulatorer får du mulighed for at få et indtryk af de omkostninger, der er forbundet med patentering, registrering af varemærke og design, og de fordele det kan give. Du får også et overblik over de mulige veje, du kan gå, når du skal søge patent eller registrere dit varemærke eller design.

Det skal bemærkes, at guiden kun er tænkt som en forenklet oversigt over omkostninger og fordele. De omkostninger, som er indikeret i guiden, skal udelukkende ses som vejledende.

Prisen på en ansøgning er betinget af mange faktorer, som f.eks. den tid du bruger sammen med en rådgiver på at skrive ansøgningen, hvilket derfor kan give meget store prisudsving. Det er derfor nødvendigt, at du konsulterer en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste for dig.

Denne guide er udviklet som en del af udmøntningen af globaliseringsmidlerne til innovation og iværksætteri 2010-2012. Guiden er en del af IPR-pakken, som skal understøtte virksomheders brug af IPR.