Fordele ved patentbeskyttelse

Der kan være fordele ved at patentbeskytte din opfindelse. Nogle af fordelene opnås allerede, når du indleverer en ansøgning, andre først når patentet er udstedt.

Fordele ved indlevering af patentansøgning:

  • En patentansøgning dokumenterer din opfindelse, og du behøver derfor ikke hemmeligholdelseserklæringer omkring patentansøgningens indhold når du forhandler med forretningspartnere.
  • Ansøgningen dokumenterer opfindelsestidspunktet, hvilket betyder, at den er nyhedsskadelig for senere ansøgninger, og dermed kan forhindre andre i at beskytte samme teknologi.
  • Indlevering af en patentansøgning giver "freedom to operate", dvs. forhindrer andre i at få patent på den samme opfindelse under den forudsætning at ansøgningen gennemføres, og patentet meddeles.
  • Ansøgningen kan være et forhandlingsaktiv i samarbejdet med andre virksomheder.
  • Ansøgningen kan være et finansieringsaktiv overfor bank og andre medfinansieringskilder.
  • En ansøgning signalerer, at virksomheden er på teknologisk forkant, hvilket kan bruges i PR-sammenhæng.

Fordele efter udstedelse af patent:

  • Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et patent, er det kun dig, der må fremstille, sælge eller importere opfindelsen. Det kan give dig vigtige konkurrencefordele, for har du et patent på en opfindelse, er det dig, der afgør, hvem der må udnytte opfindelsen kommercielt.
  • Patentet kan give dig licensindtægter, hvilket kan være en måde at øge indtjeningen på din idé. Selvom du ikke selv har mulighed for eller ønsker at anvender patentet, kan det skabe indtjening gennem salg og udlicensiering.

Det er muligt at tegne en retshjælpsforsikring på både ansøgte og meddelte patenter, som dækker de retslige udgifter i en evt. krænkelsessag. Man kan dog ikke få erstattet tab. Læs mere om retshjælpsforsikringen her.