Patent Cost Benefit Guide

Når du og din virksomhed overvejer at patentere jeres teknologier, er omkostninger blandt de væsentligste overvejelser, der skal gøres. Med denne hjemmeside og den tilhørende kalkulator får du mulighed for at få et indtryk af de omkostninger, der er forbundet med patentering, og de fordele det kan give. Du får også et overblik over de mulige veje, du kan gå, når du skal søge patent.

Det skal bemærkes, at guiden kun er tænkt som en forenklet oversigt over omkostninger og fordele ved patentering. De omkostninger, som er indikeret i guiden, skal udelukkende ses som vejledende. Omkostningerne er endvidere baseret på en patentansøgning af mindre omfang.

Prisen på en patentansøgning er betinget af mange faktorer, som f.eks. den tid din rådgiver bruger på at skrive patentansøgningen, hvilket kan give meget store prisudsving. Det er derfor nødvendigt at du konsulterer en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste for dig at patentere din opfindelse.

Der findes andre beregningsværktøjer, som kan give et mere detaljeret indtryk af omkostningerne. Nogle af dem kan du finde under links.

Denne guide er udviklet som en del af udmøntningen af globaliseringsmidlerne til innovation og iværksætteri 2010-2012. Guiden er en del af IPR-pakken, som skal understøtte virksomheders brug af IPR. En lignende Cost Benefit Guide for varemærker er under udvikling.