Fordele ved designbeskyttelse

Registreringen af et design giver dig en række konkrete fordele, f.eks. muligheden for at bevise, at det er dit design, og at du har eneret til det.

Når du har fået en designregistrering, kan du anvende den til at hindre andre i at bruge samme eller lignende design. En designregistrering er dermed en måde at synliggøre og dokumentere din ejendomsret over for konkurrenter. Det er derfor en god ide at sikre dig retten til dit design, inden det sendes på markedet, så du kan forhindre andre i at kopiere det.

Fordele ved at registrere dit design er blandt andet, at du kan:

 • Forbyde dine konkurrenter at bruge lignende design
 • Få erstatning ved krænkelse af dit design
 • Sælge eller give licens til designet og på den måde generere indtægter på rettigheden

Der er endvidere en række fordele ved at få beskyttet dit design som et nationalt design (f.eks. en dansk designregistrering), et EU-design og/eller en international designregistrering.

Fordele ved en national designregistrering:

 • Du kan frit vælge, i hvilke lande registreringen skal gælde
 • Du kan vælge lande, der ikke er medlem af EU eller Geneve-aftalen
 • Hvis designet udslettes i ét land, vil det ikke have indvirkning på de øvrige nationale registreringer, som det f.eks. vil have ved et EU-design.

Fordele ved et EU-design:

 • Du får beskyttet dit design i hele EU gennem én ansøgning
 • Du kan videreføre rettighederne fra dine gamle nationale registreringer til EU-registreringen, hvis du har prioritet (anciennitet)
 • Hvis du sælger designet, eller hvis din virksomhed ændrer adresse, skal du kun give besked ét sted
 • Du skal kun forny én registrering

Fordele ved et international design:

 • Gennem én ansøgning kan du opnå beskyttelse i de lande, der er tiltrådt Geneve-aftalen
 • Du kan frit vælge, i hvilke i hvilke lande, der har tiltrådt Geneve-aftalen, registreringen skal gælde.
 • Du kan vælge, at registreringen skal gælde for hele EU, da OHIM er med i Geneve-aftalen
 • Hvis du sælger designet, eller hvis din virksomhed ændrer navn, skal du kun give besked ét sted
 • Du skal kun forny én registrering