Designbeskyttelse

Et design beskytter et produkts udseende eller dele heraf bestemt af de særlige træk ved produktet eller dets udsmykning. Produkter der kan beskyttes efter designloven, kan f.eks. være maskiner, emballager, møbler, tøj, værktøj, skærmbilleder på en computer, ikoner, skrifttyper og lignende.

Der findes fire forskellige beskyttelsesformer:

  • En national designregistrering, f.eks. en designregistrering i Danmark

Ansøgningen om designregistrering skal indleveres til designmyndigheden, f.eks. Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark, og vil herefter bliver behandlet efter de nationale regler. Du skal være opmærksom på, at registreringen kun vil dække det land, som du indleverer ansøgningen i.

  • Et registreret EU-design

Med EU-designet kan du med én ansøgning opnå en designregistrering, der omfatter hele EU og dermed også Danmark. EU-designet administreres af OHIM.

Du kan læse mere om OHIM her.

  • Et uregistreret EU-design

Med det uregistrerede EU-design opstår beskyttelsen fra den dag du offentliggør designet i EU. Beskyttelsen gælder i hele EU i 3 år. Du kan læse mere om det uregistrerede EU-design her.

  • Et internationalt design

Gennem Geneve-aftalen har du mulighed for at opnå beskyttelse af dit design i flere lande, både i og uden for EU. Det kan ske med én ansøgning, som skal indleveres til WIPO, der administrerer det internationale design. Du kan se en liste over hvilke lande, der har tiltrådt Geneve-aftalen, og dermed hvilke lande du kan søge beskyttelse i på baggrund af samme ansøgning.