Simulering af design forløb

Vejledning til brug af kalkulator

Ønsker du at registrere dit design i Danmark? Hvor mange lande uden for EU ønsker du at registrere dit design i?
Hvor mange lande i EU ønsker du at registrere dit design i?

Se og vælg lande

Ønsker du at udskyde offentliggørelsestidspunktet for din registrering?

Ansøgningsforløb

De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at registrere et design. Priserne er baseret på et skøn over, hvad det vil koste for en designansøgning indeholdende 1 afbildning, når man er repræsenteret ved en rådgiver. Den estimerede totalomkostning skal derfor på ingen måde sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at registrere dit design.


 
1
1a
2
2a
3
3a

DK-ansøgning med rådgiver

Ønsker du at få en designregistrering i Danmark, kan du indlevere en dansk designansøgning. Herefter har du, fra datoen for indlevering af den danske ansøgning, 6 måneder til at indlevere designansøgninger i de øvrige lande, hvis du vil bruge den danske ansøgnings prioritet. Prioritet vil sige, at din videreførte ansøgning opnår beskyttelse tilbage fra datoen for indlevering af den danske ansøgning.

×

Indlevering af en dansk designansøgning

Indlevering af ansøgning
Indlevering af en dansk designansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Udarbejdelse af ansøgning
Inden du indleverer din designansøgning, er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan din ansøgning skal udformes, herunder særligt at du får valgt de rigtige afbildninger af produktet, som skal vedlægges ansøgningen. Du bør overveje at tage denne indledende drøftelse med en rådgiver, som også vil kunne hjælpe dig med udvælgelsen af afbildningerne.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Svar fra Patent- og Varemærkestyrelsen
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget ansøgningen, undersøges det indledningsvist, om ansøgningen opfylder betingelserne for at kunne opnå en ansøgningsdato. Derefter undersøges og vurderes ansøgningen for eventuelle formelle mangler, for om klassificeringen af produkter er korrekt, og for om der er andre hindringer for designets registrering.

Evt. tilpasning af ansøgning
Hvis der efter gennemgangen af ansøgningen og undersøgelsen er mangler, som du skal afhjælpe inden registrering, eller ansøgningen er bedømt uegnet til registrering, vil Patent- og Varemærkestyrelsen skrive til dig.

Du skal herefter svare på det brev, som du modtager fra din sagsbehandler, og rette ansøgningen til. Derefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Registrering og offentliggørelse

Registrering
Dit design registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og produktangivelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes hindringer for designets registrering.

Offentliggørelse
Registreringen af designet offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen herefter i Dansk Designtidende. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør designets indehavers navn og adresse, design, ansøgningsdato, ansøgningsnummer, registreringsnummer samt for hvilke produkter, designet er registreret. Det fremgår også, om designet er registreret i farver. Har ansøgningen prioritet fremgår dette også.

×

Evt. håndtering af ophævelsesbegæring

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode, hvor indsigere kan begære registreringen ophævet. En ophævelsesbegæring kan derimod rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til håndtering af ophævelsesbegæring kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ift. en ophævelsesbegæring. Hvis der ikke er nogle der begærer din registrering ophævet, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En dansk designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.

Du fornyer dit design ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan se Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr- og prisliste på www.dkpto.dk.

×

DK-ansøgning med rådgiver => med udskudt offentliggørelse

Ønsker du at få en designregistrering i Danmark, kan du indlevere en dansk designansøgning. Hvis du ønsker at udskyde offentliggørelsen af din registrering, skal du oplyse det i ansøgningen. Udsættelse af offentliggørelse kan ske i op til 6 måneder efter ansøgningsdagen.

Fra datoen for indlevering af den danske ansøgning har du 6 måneder til at indlevere designansøgninger i de øvrige lande, hvis du vil bruge den danske ansøgnings prioritet. Prioritet vil sige, at din videreførte ansøgning opnår beskyttelse tilbage fra datoen for indlevering af den danske ansøgning.

×

Indlevering af en dansk designansøgning

Indlevering af ansøgning
Indlevering af en dansk designansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at udsætte offentliggørelsestidspunktet, skal dette fremgå af din ansøgning. Udsættelse af offentliggørelsen kan ske i op til 6 måneder efter ansøgnings- eller prioritetsdagen.

Udarbejdelse af ansøgning
Inden du indleverer din designansøgning, er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan din ansøgning skal udformes, herunder særligt at du får valgt de rigtige afbildninger af produktet, som skal vedlægges ansøgningen. Du bør overveje at tage denne indledende drøftelse med en rådgiver, som også vil kunne hjælpe dig med udvælgelsen af afbildningerne.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Svar fra Patent- og Varemærkestyrelsen
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget ansøgningen, undersøges det indledningsvist, om ansøgningen opfylder betingelserne for at kunne opnå en ansøgningsdato. Derefter undersøges og vurderes ansøgningen for eventuelle formelle mangler, for om klassificeringen af produkter er korrekt, og for om der er andre hindringer for designets registrering.

Evt. tilpasning af ansøgning
Hvis der efter gennemgangen af ansøgningen og undersøgelsen er mangler, som du skal afhjælpe inden registrering, eller ansøgningen er bedømt uegnet til registrering, vil Patent- og Varemærkestyrelsen skrive til dig.

Du skal herefter svare på det brev, som du modtager fra din sagsbehandler, og rette ansøgningen til. Derefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Registrering med udskudt offentliggørelse

Registrering
Dit design registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og produktangivelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes hindringer for designets registrering.

Offentliggørelse
Registreringen af designet offentliggøres af Patent- og Varemærkestyrelsen i Dansk Designtidende den dato, hvor du i ansøgningen har valgt at udsætte offentliggørelsen til. Udsættelse af offentliggørelsen kan ske i op til 6 måneder efter ansøgnings- eller prioritetsdagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør designets indehavers navn og adresse, design, ansøgningsdato, ansøgningsnummer, registreringsnummer samt for hvilke produkter, designet er registreret. Det fremgår også, om designet er registreret i farver. Har ansøgningen prioritet fremgår dette også.

×

Evt. håndtering af ophævelsesbegæring

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode, hvor indsigere kan begære registreringen ophævet. En ophævelsesbegæring kan derimod rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til håndtering af ophævelsesbegæring kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ift. en ophævelsesbegæring. Hvis der ikke er nogle der begærer din registrering ophævet, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En dansk designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.

Du fornyer dit design ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan se Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr- og prisliste på www.dkpto.dk.

×

EU-ansøgning med rådgiver

Ønsker du at få en designregistrering i en række europæiske lande, har du mulighed for at indlevere én europæisk designansøgning direkte til EU-myndigheden for varemærker og design, OHIM.

×

Indlevering af EU-ansøgning

Indlevering af ansøgning
Indlevering af en europæisk designansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til OHIM, der er EU-myndigheden for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via OHIMs hjemmeside www.oami.europa.eu.

Udarbejdelse af ansøgning
Inden du indleverer din designansøgning, er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan din ansøgning skal udformes, herunder særligt at du får valgt de rigtige afbildninger af produktet, som skal vedlægges ansøgningen. Du bør overveje at tage denne indledende drøftelse med en rådgiver, som også vil kunne hjælpe dig med udvælgelsen af afbildningerne.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af EU-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet, modtager du et brev fra OHIM, som du skal svare på og derefter rette ansøgningen til. Herefter vil det vurderes, om ansøgningen nu kan godkendes.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Registrering og offentliggørelse

Registrering
Dit design registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og produktangivelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes hindringer for designets registrering.

Offentliggørelse
OHIM offentliggør designregistreringen den dag, hvor du har angivet, at du ønsker offentliggørelsen udsat til. Udsættelse af offentliggørelsen kan ske i op til 30 måneder efter ansøgnings- eller prioritetsdagen.

Registreringen af designet offentliggøres af OHIM i Community Designs Bulletin, hvorefter OHIM udsteder et registrerings certifikat.

×

Evt. håndtering af ophævelsesbegæring

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode, hvor indsigere kan begære registreringen ophævet. En ophævelsesbegæring kan derimod rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer OHIM en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til håndtering af ophævelsesbegæring kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ift. en ophævelsesbegæring. Hvis der ikke er nogen, der begærer din registrering ophævet, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En EU-designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.

Du fornyer dit design ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til OHIM. Du kan se OHIMs gebyr- og prisliste på www.oami.europa.eu.

×

EU-ansøgning med rådgiver => med udskudt offentliggørelse

Ønsker du at få en designregistrering i en række europæiske lande, har du mulighed for at indlevere én europæisk designansøgning direkte til EU-myndigheden for varemærker og design, OHIM. Hvis du ønsker at udskyde offentliggørelsen af din registrering, skal du oplyse det i ansøgningen. Udsættelse af offentliggørelse kan ske i op til 30 måneder efter ansøgningsdagen.

×

Indlevering af EU-ansøgning

Indlevering af ansøgning
Indlevering af en europæisk designansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til OHIM, der er EU-myndigheden for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via OHIMs hjemmeside www.oami.europa.eu.

Udarbejdelse af ansøgning
Inden du indleverer din designansøgning, er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan din ansøgning skal udformes, herunder særligt at du får valgt de rigtige afbildninger af produktet, som skal vedlægges ansøgningen. Du bør overveje at tage denne indledende drøftelse med en rådgiver, som også vil kunne hjælpe dig med udvælgelsen af afbildningerne.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af EU-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet, modtager du et brev fra OHIM, som du skal svare på og derefter rette ansøgningen til. Herefter vil det vurderes, om ansøgningen nu kan godkendes.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Registrering med udskudt offentliggørelse

Registrering
Dit design registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og produktangivelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes hindringer for designets registrering.

Offentliggørelse
Registreringen af designet offentliggøres af Patent- og Varemærkestyrelsen i Dansk Designtidende den dato, hvor du i ansøgningen har valgt at udsætte offentliggørelsen til. Udsættelse af offentliggørelsen kan ske i op til 6 måneder efter ansøgnings- eller prioritetsdagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør designets indehavers navn og adresse, design, ansøgningsdato, ansøgningsnummer, registreringsnummer samt for hvilke produkter, designet er registreret. Det fremgår også, om designet er registreret i farver. Har ansøgningen prioritet fremgår dette også.

×

Evt. håndtering af ophævelsesbegæring

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode, hvor indsigere kan begære registreringen ophævet. En ophævelsesbegæring kan rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til indsigelse kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ift. en ophævelsesbegæring. Hvis der ikke er nogle der begærer din registrering ophævet, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En EU-designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.

Du fornyer dit design ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til OHIM. Du kan se OHIMs gebyr- og prisliste på www.oami.europa.eu.

×

International ansøgning med rådgiver

Ønsker du at få dit varemærke registreret i mange lande, har du gennem Geneve-aftalen mulighed for at opnå beskyttelse af dit design i flere lande, både i og uden for Europa. Du skal blot indlevere en designansøgning direkte til WIPO, der administrerer det internationale design. Med denne ansøgning kan du søge beskyttelse i de 59 lande der har tiltrådt Geneve-aftalen.

×

Indlevering af international ansøgning

Indlevering af ansøgning
Indlevering af en international designansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til WIPO, der er den internationale myndighed for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via WIPOs hjemmeside www.wipo.int.

Du skal udfylde WIPOs ansøgningsblanket og aflevere den til WIPO eller Patent- og Varemærkestyrelsen. I ansøgningen vælger du hvilke lande, du gerne vil have dit design registreret i.

Udarbejdelse af ansøgning
Inden du indleverer din designansøgning, er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan din ansøgning skal udformes, herunder særligt at du får valgt de rigtige afbildninger af produktet, som skal vedlægges ansøgningen. Du bør overveje at tage denne indledende drøftelse med en rådgiver, som også vil kunne hjælpe dig med udvælgelsen af afbildningerne.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndighederne samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse ansøgning, herunder indledende drøftelser og udvælgelse af de rigtige afbildninger i ansøgningen. På WIPOs hjemmeside finder du en fee calculator, hvor du kan søge det nøjagtige gebyr frem til hver enkelt land, du ønsker dit design registreret i. Læs mere på www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af den internationale ansøgning
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Registrering og offentliggørelse

Registrering og offentliggørelse af den internationale ansøgning
WIPO registrerer dit design, hvis de formelle ting er i orden, og offentliggør så registreringen. Samtidig sender WIPO besked til de lande, du har udvalgt i ansøgningen. Registreringen er dog ikke endelig, før de designerede landes myndighed har gennemgået den.

Offentliggørelse
WIPO offentliggør som hovedregel designregistreringen i WIPOs Gazette 6 måneder efter registrering.

×

Designering i udvalgte lande

Når registreringen er offentliggjort sender WIPO en kopi af offentliggørelsen til registreringsmyndighederne i de lande, som er designeret i ansøgningen. Betingelserne for designet skal vurderes efter de samme regler som for nationale ansøgninger.

Hvis designet i den internationale registrering ikke opfylder de nationale betingelser for designet, kan vedkommende myndighed helt eller delvist afslå at give den internationale registrering virkning i det pågældende land. Dette afslag får ingen virkning for designets beskyttelse i de øvrige lande, som er designeret i den internationale ansøgning.

×

Evt. håndtering af ophævelsesbegæring

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode, hvor indsigere kan begære registreringen ophævet. En ophævelsesbegæring kan derimod rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Omkostningerne til håndtering af ophævelsesbegæring kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ift. en ophævelsesbegæring. Hvis der ikke er nogle der begærer din registrering ophævet, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En international designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.

Du fornyer dit design ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til WIPO. Du kan se WIPOs gebyr- og prisliste på www.wipo.int

×

International ansøgning med rådgiver => med udskudt offentliggørelse

Ønsker du at få dit design registreret i mange lande, har du gennem Geneve-aftalen mulighed for at opnå beskyttelse af dit design i flere lande, både i og uden for Europa. Du skal blot indlevere en designansøgning direkte til WIPO, der administrerer det internationale design. Med denne ansøgning kan du søge beskyttelse i de 59 lande, der har tiltrådt Geneve-aftalen. Hvis du ønsker at udskyde offentliggørelsen af din registrering, skal du oplyse det i ansøgningen. Udsættelse af offentliggørelse kan ske i 6-30 måneder efter ansøgningsdagen afhængigt af, hvilke lande du vælge at udskyde offentliggørelsen i.

×

Indlevering af international ansøgning

Indlevering af ansøgning
Indlevering af en international designansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til WIPO, der er den internationale myndighed for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via WIPOs hjemmeside www.wipo.int.

Du skal udfylde WIPOs ansøgningsblanket og aflevere den til WIPO eller Patent- og Varemærkestyrelsen. I ansøgningen vælger du hvilke lande, du gerne vil have dit design registreret i.

Udarbejdelse af ansøgning
Inden du indleverer din designansøgning, er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan din ansøgning skal udformes, herunder særligt at du får valgt de rigtige afbildninger af produktet, som skal vedlægges ansøgningen. Du bør overveje at tage denne indledende drøftelse med en rådgiver, som også vil kunne hjælpe dig med udvælgelsen af afbildningerne.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndighederne samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse ansøgning, herunder indledende drøftelser og udvælgelse af de rigtige afbildninger i ansøgningen. På WIPOs hjemmeside finder du en fee calculator, hvor du kan søge det nøjagtige gebyr frem til hver enkelt land, du ønsker dit design registreret i. Læs mere på www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af den internationale ansøgning
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Registrering med udskudt offentliggørelse

Registrering og offentliggørelse af MP-ansøgningen
WIPO registrerer dit design, hvis de formelle ting er i orden.

Offentliggørelse
WIPO offentliggør som hovedregel designregistreringen i WIPOs Gazette 6 måneder efter registrering

Som hovedregel offentliggør WIPO registreringen i WIPOs Gazette 6 måneder efter registrering, men du kan i ansøgningen anmode om, at offentliggørelsen udsættes i op til 30 måneder fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen. Hvis den nationale ret i et designeret land ikke tillader hemmeligholdelse i en så lang periode, vil registreringen blive offentliggjort på det tidspunkt, som følger af den nationale ret i dette land.

×

Designering i udvalgte lande

Når registreringen er sket sender WIPO en kopi til registreringsmyndighederne i de lande, som er designeret i ansøgningen. Betingelserne for designet skal vurderes efter de samme regler som for nationale ansøgninger.

Hvis designet i den internationale registrering ikke opfylder de nationale betingelser for designet, kan vedkommende myndighed helt eller delvist afslå at give den internationale registrering virkning i det pågældende land. Dette afslag får ingen virkning for designets beskyttelse i de øvrige lande, som er designeret i den internationale ansøgning.

×

Evt. håndtering af ophævelsesbegæring

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode, hvor indsigere kan begære registreringen ophævet. En ophævelsesbegæring kan derimod rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Omkostningerne til håndtering af ophævelsesbegæring kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ift. en ophævelsesbegæring. Hvis der ikke er nogle der begærer din registrering ophævet, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En international designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.

Du fornyer dit design ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til WIPO. Du kan se WIPOs gebyr- og prisliste på www.wipo.int

×
Totalomkostningen udregnes som summen af priser og gebyrer, som angivet på tidslinien. Dog indgår omkostningerne til håndtering af en evt. ophævelsesbegæring ikke i totalomkostningerne, men er angivet under totalomkostningerne.

Nogle af omkostningerne angivet på tidslinjen varierer med det valgte antal lande. Beregningen tager ikke højde for rabatter og sparrede omkostninger ved fx genbrug af allerede udarbejdet materiale, og resultatet vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Jo flere lande du vælger, des større usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at du konsulterer en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at registrere dit design.
×
Belgien
Bulgarien
Cypern
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Det Forenede Kongerige(UK)
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
×