Ansøgningsveje og systemer

Mange danske virksomheder starter med at indlevere en dansk designansøgning, men du har desuden også mulighed for at indlevere en designansøgning til det europæiske kontor for varemærker og design, OHIM, og hos WIPO, der er det internationale kontor for designregistreringer.

Design Cost Benefit Guiden tager udgangspunkt i tre ansøgningsveje. De tre ansøgningsveje er opstillet på baggrund af de muligheder, som danske virksomheder primært anvender, når de ønsker at registrere deres design. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvilken ansøgningsvej, der er relevant for dig og din virksomhed - evt. i samråd med en privat rådgiver.

Du kan læse mere om de 3 ansøgningsveje her.