Design Cost Benefit Guide

Med denne hjemmeside og den tilhørende kalkulator får du mulighed for at få et indtryk af de omkostninger, der er forbundet med at registrere et design, og de fordele det kan give. Du får også et overblik over de mulige veje, du kan gå, når du ønsker at registrere et design.

Det skal bemærkes, at guiden kun er tænkt som en forenklet oversigt over omkostninger og fordele ved at registrere et design. De omkostninger, som er indikeret i guiden, skal derfor udelukkende ses som vejledende.

Prisen for en designregistrering er betinget af flere faktorer. Den er f.eks. afhængig af, om du er repræsenteret ved en rådgiver, og hvor mange afbildninger du ønsker at knytte til din ansøgning. Ca. 20% af de danske ansøgninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen modtager, er repræsenteret ved en agent, hvorimod de resterende 80 % klarer ansøgningen selv. Statistikker viser desuden, at ved udenlandske ansøgninger er størstedelen repræsenteret ved en agent.

Design Cost Benefit Guiden giver både et indblik i gebyrerne, som myndighederne skal have i forbindelse med en registrering og et estimat over de omkostninger, der yderligere kan tilkomme i forbindelse med udgifter til rådgivere mm.