Ansvarsfraskrivelse

Betingelser for brug af IPR Cost Benefit Guiden

IPR Cost Benefit Guiden stiller værktøj og information gratis til rådighed for brugeren. Indholdet på hjemmesiden er tænkt som generel information omkring fordele og omkostninger i forbindelse med patentering, varemærkeregistrering og designregistrering og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning.

Ansvarsfraskrivelse

Patent- og Varemærkestyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, herunder tab af rettigheder, der skyldes eller er en følge af brugen af IPR Cost Benefit Guiden. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, systemnedbrud, skader som følge af computer-virus eller driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer.

Patent- og Varemærkestyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer og redskaber på www.iprcostbenefitguide.dk, herunder i tekst, vejledninger, dokumenter mv. Patent- og Varemærkestyrelsen giver ingen garanti for rigtigheden eller fuldstændigheden af hjemmesidens indhold.

Patent- og Varemærkestyrelsen påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra IPR Cost Benefit Guiden.

Patent- og Varemærkestyrelsen påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet på www.iprcostbenefitguide.dk.

Anvendelse af IPR Cost Benefit Guiden

Patent- og Varemærkestyrelsen stiller IPR Cost Benefit Guiden gratis til rådighed uden garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til et bestemt formål. Anvendelsen af IPR Cost Benefit Guiden sker på brugerens eget initiativ og skaber i intet tilfælde et retsforhold mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og brugeren. Anvendelse af hjemmesiden kan ikke træde i stedet for brugerens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres i en given situation, og brugeren opfordres i alle tilfælde til at undersøge, om professionel rådgivning er nødvendig.

De omkostningsberegninger, der fremgår af IPR Cost Benefit Guiden er vejledende og har kun til formål at give et overslag over omkostninger. Patent- og Varemærkestyrelsen indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte eller fuldstændige eller for pålideligheden af de resultater, vurderinger eller andre oplysninger, som fremgår af hjemmesiden.

Vejledninger, værktøjer og dokumenter på hjemmesiden opdateres løbende af Patent- og Varemærkestyrelsen. Seneste dato for opdatering fremgår af de enkelte sider. Regler og praksis på området kan imidlertid skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i vejledninger, værktøjer og dokumenter ikke er fuldt opdateret.

Patent- og Varemærkestyrelsen forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel at foretage ændringer af hjemmesiden, begrænse adgangen til hjemmesidens indhold eller helt at lukke hjemmesiden.

Immaterielle rettigheder og brug af hjemmesidens indhold

Patent- og Varemærkestyrelsen har alle immaterielle rettigheder til hele indholdet på hjemmesiden.

Indholdet af denne hjemmeside må frit gengives med behørig kildeangivelse. Det er ligeledes tilladt at linke til materiale på www.iprcostbenefitguide.dk (deep linking).

Det er ikke tilladt at foretage selvstændig kommerciel udnyttelse af materiale på www.iprcostbenefitguide.dk, medmindre Patent- og Varemærkestyrelsen udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil.